وظیفه ی مهمتر از رای دادن
62 بازدید
تاریخ ارائه : 2/4/2013 10:14:00 AM
موضوع: تبلیغ

بسم الله الرحمن الرحیم

فاذا فرغت فانصب والی بک فارغب(سوره شرح،آیه 7-8)

پس هنگامی که ازکار مهمی فارغ  می شوی به مهم دیگر بپرداز .

امروز رای دادن کافی نیست.به اصلح رای دادن نیز کافی نیست.بایدآنان راکه به هر دلیل با رای ندادن، ازیاری نمودن دین خدا وآیین انسانیت وحسینیان زمان تا این لحظه باز مانده اند ونا آگاهانه با عدم شرکت در انتخابات مجلس ،پلید ترین ناانسانهای روی زمین را خوشنود می سازندبه پای صندوق هایی که عزت وشرف و ایستادگی این ملت سربلند در طول تاریخ رابه نمایش می گذارد ،هدایت کرد.این وظیفه ای عینی وغیر قابل جبران است که بی توجهی به آن چه بسا انسان  خواهان تقرب به خدارا  را از رشد حقیقی سال ها دور می سازد.