مدخل (اعراب) دائرة المعارف بزرگ اسلامی
47 بازدید
محل نشر: تهران، جلد نهم / ص 370 تا 374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی