تحلیلی از مفاد روایات عدم جواز تفسیر به رای
40 بازدید
محل نشر: دانشگاه اصفهان، آذرماه 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی