ظالم و اظلم از نگاه قرآن
41 بازدید
محل نشر: دانشگاه اصفهان، آذرماه 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی