برادری ایمانی از نگاه امام صادق ( ع)
43 بازدید
محل نشر: نباء-گروه الهیات دانشگاه اصفهان شماره مجله: 3 صفحات مربوطه: 32-69
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/1/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
انسان موجودی اجتماعی است و فطرتاً به جمع و روابط جمعی گرایش دارد و رشد همه جانبه انسان که از آن به تکامل یاد می گردد در پرتو گرایش های جمع گرایانه تحقق می یابد . برادری ایمانی یکی از مهمترین مصادق گرایش های جمع گرایانه انسان است که در صورت تحقق ، انسان را در مسیر تکامل قرار می دهد و امنیت روحی و روانی را برای افراد جامعه اسلامی فراهم می سازد و دغدغه های موجود در صحنه زندگی افراد را برطرف می کند. در این مقاله اصل جامعه ساز اخوت از منظر امام صادق ( ع) مورد بررسی قرار گرفته است و به همکارهایی در جهت اصلاح روابط ایمانی و همچنین به نتایج مترتب بر این پیوند پرداخته شده است. بررسی این موضوع از منظر امام صادق ( ع) به دلیل فراوانی روایات آن حضرت در این باره است. اهمیت این نوشتار از آن رو است که در جامعه اسلامی امروز بسیاری از مناسبات و آداب برادری فراموش یا کمرنگ شده و بسیاری از ظواهر دین که اعتبار آن در پرتو این آداب جمع گرایانه است ،‌اعتبار ذاتی و مستقل یافته است.